Natrag Mjere | Testovi
UPUTE | IZJAVA O KORIŠTENJU
Sadržaj ove stranice je intelektualno, autorsko djelo, koje je sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 97/07 80/11 125/11 141/13 127/14 62/17 96/18) neotuđivo.

Autor na ovoj stranici objavljene informacije stavlja na korištenje u osobne i ne komercijalne svrhe isključivo uz pravilno navođenje izvora (referenciranje istog). Uporaba objavljenih informacija u komercijalne svrhe, kao niti bilo kojeg dijela istih, bez eksplicitne dozvole autora, nije dozvoljena. Dozvolu za korištenjem u komercijalne svrhe možete zatražiti na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com.

Konstruktivne komentare i upite također možete slati na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com , uz napomenu da je sadržaj stranice u izradi te da isti nije namijenjen kao samo-stojeći već prati ranije održana predavanja. Nemojte očekivati da će objavljene informacije služiti kao više od podsjetnika. Hvala i nadam se da će Vam sadržaj stranice biti od koristi.

NAPOMENA
Bilješke služe kao podsjetnik i ilustrativnog su karaktera. Njihov sadržaj u ovom obliku nužno ne odražava značenje koje su imale u okviru održanog predavanja. Autor ne odgovara za tumačenja treće strane.
Za preuzimanje dijelova bilješki i drugog sadržaja ove stranice korisnici su dužni referencirati autora, a za detaljnija tumačenja i kontekstualizaciju intelektualnih tvorevina (vlasništva) drugih autora pročitajte izvornu literaturu.
Ovo je radni dokument. Neke će izjave biti referencirane naknadno. Ukoliko niste sigurni je li neki dio teksta izvorna tvorevina autora ilije preuzeta (tek je treba referencirati), pošaljite upit na mail.

Razumijevanje sebe i drugih

Referenca: Tarabić, B. N. (2020). Razumijevanje sebe i drugih. Bilješke. Preuzeto -- sa https://assessment.coach/archive/lecture_2020-11-14.php.

 • ponašanje vs. kognicije
 • ponašanje, kognicije, meta-kognicije
 • ponašanje i kognicije
  • svako ponašanje je motivirano (v. Tarabić, 2020) [1];
  • aktivirano je i vođeno fiziološkim ili psihološkim obrascima/navikama: v. klasično i instrumentalno uvjetovanje;
 • meta-kognicije
  • dio.; razumijevanje uzroka vlastitog ili ponašanja drugih;
  • nadgledanje, pokretanje, zaustavljanje, praćenje, odlučivanje, planiranje (...);
  • apstraktno, promjena uvidom (sadašnjost mijenja prošlost i budućnost).
 • Kampanje promocije mentalnog zdravlja (pitanje granice etičnosti)
  • informiranju onih koji imaju teškoće gdje potražiti pomoć;
  • nametanje uvida onima koji ga ne žele.

Bazične potrebe (Maslow, 1943a; Maslow, 1943b)
 • fiziolške potrebe
 • sigurnost;
 • ljubav;
 • poštovanje;
 • samo-aktualizacija.

Sigurnost
 • razumijevanje
  • osjećaj kontrole (ponekad);
  • smanjenje neizvjesnosti (češće).

Lifecoaching (ego)
 • za osobe bez (trenutnih) teškoća
 • život je odličan
 • ne želim uvid, želim potvrdu
 • kako još više uživati u životu

Psihoedukacija, savjetovanje i psihoterapija (ego, drugi)
 • imam nekih teškoća (djelomični uvid)
 • razumijevanje
 • prihvaćanje (onoga što ne možemo promijeniti)
 • jačanje mehanizama nošenja (otpornosti)
 • povećavanje adaptivnosti odgovora
 • učenje životnih vještina: npr. asertivnost, planiranje i odlučivanje
 • povećanje kvalitete međuljudskih odnosa preko uvida i promjene odgovora (ponašanja)

Ne znam što želim, ne znam kuda idem
1. OK sam i nemam teškoća
 • nije mi bitno - ne razmišljam o tome: niska neizvjesnost, ne zahtjeva djelovanje (pasivnost)
 • UVID → uvođenje neizvjesnosti
  • Što ako je ono što želim ono što želim drugačije od onoga što imam ili mogu imati?

2. Nisam OK
 • bitno mi je - razmišljam o tome: srednja do visoka neizvijesnost
 • UVID → snižavanje neizvjesnosti, ali zahtjeva djelovanje (aktivnost)
  • Ono što želim je drugačije od onoga što imam ili mogu imati, ali barem znam što želim...
  • Ono što želim je sukladno onome što imam ili mogu imati - aktivno djelovanje u smjeru ostvarenja.
  • Ono što želim nije sukladno onome što imam ili mogu imati - aktivno prihvaćanje.

 • Što trebam i kako to uzeti?
 • Što su emocije i čemu služe?
 • Mogu li to što želim postići na neki adaptivniji (bolji) način?
  • Emocije
   • rezultat kompleksne, nesvjesne obrade podataka;
   • informiraju kognicije i usmjeravaju ponašanje;
   • valjanost (ulaznih) podataka uvjetuje adekvatnost emocije

  • Kada se javlja i čemu služi?
   • ljutnja;
   • strah vs anx.;
   • sram;
   • tuga;
   • radost (ext);
   • iznenađenje;
   • gađenje (fiz/psih/mor).

  • Kako komunicirati svoja stanja i potrebe?
  • JA | TI poruke
   • Ja se osjećam _______ kada ti ______.

  • Čemu služi slušanje?
   • osobi koja govori...
   • osobi koja sluša...
  • *potreba pomoći savjetom (ego potreba)


  Bilješke
  • [1] Iako se prilikom analize motiva ponašanja nerijetko oslanjam na ulogu koju neko ponašanje ima u odgovaranju na temeljene psihološke potrebe (prema Maslow, 1943b), sam Maslow - iako to kaže pomalo neodlučno: "We might even say that not all behavior is motivated" (Maslow, 1943b, p. 390; naglasak dodan); - smatra da nisu sva ponašanja motivirana; radi razliku između "motiviranosti" i "određenosti" te je protiv njihove uporabe kao sinonima; prema njemu su neka ponašanja jednostavno određena ili vanjskim faktorima ili trajnim karakteristikama osobe, a stupanj motiviranosti ponašanja stavlja u odnos sa ulogom koju neko ponašanje ima u ispunjenu bazičnih potreba; kasnije radi razliku i između ekspresivnih ponašanja i ponašanja kao strategija suočavanja, ekspresivnim ponašanjima također uskraćujući dimenziju motiviranosti propuštajući na taj način – preko njihove funkcionalnosti uočiti da je i ekspresivnost motivirana. Ukratko, po ovom pitanju se ne slažemo, za njegovo obrazloženje vidjeti (Maslow, 1943b, p. 390-391).
  Literatura