Natrag Mjere | Testovi
UPUTE | IZJAVA O KORIŠTENJU
Sadržaj ove stranice je intelektualno, autorsko djelo, koje je sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 97/07 80/11 125/11 141/13 127/14 62/17 96/18) neotuđivo.

Autor na ovoj stranici objavljene informacije stavlja na korištenje u osobne i ne komercijalne svrhe isključivo uz pravilno navođenje izvora (referenciranje istog). Uporaba objavljenih informacija u komercijalne svrhe, kao niti bilo kojeg dijela istih, bez eksplicitne dozvole autora, nije dozvoljena. Dozvolu za korištenjem u komercijalne svrhe možete zatražiti na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com.

Konstruktivne komentare i upite također možete slati na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com , uz napomenu da je sadržaj stranice u izradi te da isti nije namijenjen kao samo-stojeći već prati ranije održana predavanja. Nemojte očekivati da će objavljene informacije služiti kao više od podsjetnika. Hvala i nadam se da će Vam sadržaj stranice biti od koristi.

NAPOMENA
Bilješke služe kao podsjetnik i ilustrativnog su karaktera. Njihov sadržaj u ovom obliku nužno ne odražava značenje koje su imale u okviru održanog predavanja. Autor ne odgovara za tumačenja treće strane.
Za preuzimanje dijelova bilješki i drugog sadržaja ove stranice korisnici su dužni referencirati autora, a za detaljnija tumačenja i kontekstualizaciju intelektualnih tvorevina (vlasništva) drugih autora pročitajte izvornu literaturu.
Ovo je radni dokument. Neke će izjave biti referencirane naknadno. Ukoliko niste sigurni je li neki dio teksta izvorna tvorevina autora ilije preuzeta (tek je treba referencirati), pošaljite upit na mail.

Vještine komunikacije

Referenca: Tarabić, B. N. (2021). Vještine komunikacije. Bilješke. Preuzeto -- sa https://assessment.coach/archive/lecture_2021-12-23.php.

Čemu služi komunikacija?
Funkcija komunikacije (Tarabić 2015)
 • razmjena informacija;
 • upravljanje ljudima* i dojmovima.
*uključujući i sobom (v. emocije, unutarnji govor)

Kakva komunikacija može biti?
S obzirom na cilj (Tarabić 2020a)
 • Ceremonijalna komunikacija
 • Instrumentalna komunikacija
 • Manipulativna komunikacija
S obzirom na način kodiranja informacija:
 • verbalna
 • neverbalna

Regulacija neverbalne komunikacije?

Koja je važnost jezika?
 • stvaranje svijeta
 • percepcija svijeta – jezici, pojave, mišljenje

Razvojna perspektiva (razvojna psihopatologija)

Najprevalentniji psihološki poremećaji – funkcija?

Koje su temeljne emocije i čemu služe?
Kada se javlja i čemu služi?
 • ljutnja;
 • strah vs anx.;
 • sram;
 • tuga;
 • radost (ext);
 • iznenađenje;
 • gađenje (fiz/psih/mor).

Kakva komunikacija treba biti:
 1. Instrumentalna
 2. Iskrena

Mogu li to što želim postići na neki adaptivniji (bolji/efikasniji) način?

Bazične potrebe (Maslow, 1943a; Maslow, 1943b)
 • fiziolške potrebe
 • sigurnost;
 • ljubav;
 • poštovanje;
 • samo-aktualizacija.

Negativne automatske misli (Tarabić 2020b)

Čemu služi slušanje?
 • osobi koja govori (koju se sluša)
 • osobi koja sluša
 • potreba pomoći savjetom, biti od koristi/resursom/pametan (ego potreba)
Maslow, A. H. (1943a). Preface to motivation theory. Psychosomatic Medicine, 5, 85-92. https://dx.doi.org/10.1097/00006842-194301000-00012
Maslow, A. H. (1943b). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 370-396. http://dx.doi.org/10.1037/h0054346
Tarabić, B. N. (2015). Vještine komunikacije (FER). Bilješke s predavanja.
Tarabić, B. N. (2020a). Vještine komunikacije. Bilješke s predavanja.
Tarabić, B.N. (2020b). Negativne automatske misli. Arhiv. Preuzeto 2021-12-23 sa https://assessment.coach/archive/opinion_2020-03-20.php