Natrag Mjere | Testovi

Online konferencija: Mentalno zdravlje za vrijeme pandemije

Referenca: Tarabić, B.N. (2020). Online konferencija: "Mentalno zdravlje za vrijeme pandemije". Panel rasprava. Zagreb: Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu "Impress" Daruvar i Međunarodna udruga studenata medicine Hrvatska (CroMSIC). Preuzeto 2020-10-19 sa https://icm-mogucnosti.info/online-konferencija-mentalno-zdravlje-za-vrijeme-pandemije-2/.

Pitanje mentalnog zdravlja općenito i mentalnog zdravlja u vrijeme pandemije COVID-19
"Sveučilište u Zagrebu: Božidar Nikša Tarabić psiholog, viši stručni savjetnik za savjetovanje studenata je istaknuo važnost informiranja. Smatra da je posjedovanje pravovremene i potpune informacije nužni preduvjet za donošenje bilo kakve odluke o osobnom postupanju. Dojma je da su informacije koje se čine dostupnima *[iz različitih izvora, općenito]* u mnogočemu kontradiktorne, nejasne i previše pojednostavljene, a da za to često nema opravdanog razloga. Smatra da opća populacija ima veće kapacitete za primanjem i obradom informacija nego što možda čini te da je važno da se javnost o svim pitanjima koja se tiču zdravlja pojedinca informira od strane stručnjaka koji bi prilikom informiranja trebali dati potpunu informaciju (koliko god dobra ili loša ona bila). Stručnjaci su jedini koji mogu preuzeti osobnu i stručnu odgovornost za edukaciju i informiranje opće populacije."

Pitanje broja zaposlenih stručnjaka mentalnog zdravlja u školama
"Sveučilište u Zagrebu: Božidar Nikša Tarabić psiholog, viši stručni savjetnik za savjetovanje studenata ukazao je na problem nedostatka stručnog kadra na svim razinama, u svim ustanovama i institucijama no i na takav trend u cijelom svijetu. Osim nedostatka stručnog kadra se osvrnuo i na nedostatak financija. Smatra da manjak sredstava donositelje odluka, ravnatelje i čelnike obrazovnih i odgojnih institucija stavlja u neugodnu poziciju – da moraju birati koji profil stručnjaka hoće, a koji neće zaposliti; iako im je za kvalitetno svakodnevno funkcioniranje zapravo potreban multidisciplinarni tim stručnjaka. Pri tome bi im se, barem do iznalaženja dodatnih način financiranja novih zaposlenja, moglo pomoći analizom specifičnih potreba kolektiva i/ili zajednice te usmjeravanjem budućih zaposlenja onom profilu stručnjaka koji na te potrebe može najbolje odgovoriti."


*[dodano - pojašnjenje]*