Natrag Mjere | Testovi

Odabir ponašanja

Referenca: Tarabić, B. N. (2021). Odabir ponašanja. Bilješke. Preuzeto -- sa https://assessment.coach/archive/tool_2021-04-16.

Osobni život

 • Kakva je osoba koja se ponaša ….? (kao ja ovoga trenutka)
 • Kakva je budućnost osobe koja se ponaša ….? (kao ja ovoga trenutka)
 • Vidim li ja sebe kao takvu osobu - želim li postati takva osoba?
  • Ako ne želim, što bi ovoga trenutka učinila osoba kakvom želim postati?
 • Koje su moje vrijednosti, kakav/a želim biti u domenama obitelji, prijateljstava i karijere?
  • Što od toga mi je uopće bitno i u kojoj mjeri?
  • Što od toga će mi i u kojoj mjeri biti bitno za 10 godina?
 • Imajući na umu da je život skup mikro pomaka da li već sada idem u tom smjeru?
 • Što bih si za svoje trenutno ponašanje/odluke rekao ja za 10 godina?
  • Jesam li odabrao ponašanja i odluke koje vode ispunjenu vrijednosti koje želim ostvariti?
 • Unosi li moje ponašanje/odluka dodatan (nepotreban) kaos u moje i životno okruženje osoba s kojima ga dijelim?
 • Što ne radim, a trebao bih?
  • Zašto to izbjegavam?
 • Što radim, a ne bih trebao?
  • Koju bazičnu potrebu pokušavam zadovoljiti? (ali to činim na ne adaptivan način)?
 • Koji su to podražaji iz okoline koji mi odvlače pažnju?
  • Koju bazičnu potrebu pokušavam zadovoljiti usmjeravajući se na te podražaje? Što očekujem?
 • Što me čini ljutim? Kada se ponašam impulzivno? Zašto?
 • Kako ono što činim ili ne činim doprinosi da se nalazim u ovoj situaciji?
 • Koja je moja odgovornost koju bih trebao/la preuzeti?
 • Što mi je potrebno da ih ostvarim zadane ciljeve?
 • Koja su trenutno moja pozitivna ponašanja?
 • Koja pozitivna ponašanja trebam dodatno razviti ili ih tek trebam uvesti?
 • Kada bih ovo ponašanje nastavio/la imati/graditi narednih 30 godina?
  • Da li bi me to učinilo osobom kakva želim postati?
  • Ako ne, kojim boljim ponašanjem ga istoga trenutka mogu zamijeniti?
 • Trebam li potražiti pomoć? Čini li mi se situacija u kojoj se nalazim toliko kompleksna i bezizlazna, da se osjećam zarobljeno?

Posao

 • Odnosi li se ovo pitanje/kritika na moj rad ili organizaciju?
  • Ako je usmjerena na organizaciju:
   • Radi li organizacija nešto što zaslužuje kritiku i što može bolje?
   • Ako da, sve je jasno - organizacija treba i može bolje.

  • Ako je usmjerena na mene:
   • Radim li ja nešto što zaslužuje kritiku i što može bolje?
   • Ako da, sve je jasno - trebam i mogu bolje.

   • Radim li ja u ovom trenutku najbolje što mogu (iako to nije najbolje moguće)?
   • Ako da, sve je jasno - zaslužujem biti ponosan i priznanje za ono što sam učinio.

   • Radim li u ovom trenutku nešto (ili puno toga) i radim li to maksimalno profesionalno i s integritetom?
   • Ako da, sve je jasno - zaslužujem biti ponosan, priznanje si dajem sam.


Temeljene emocije:
ljutnja;
strah vs anx.;
sram;
tuga;
radost (ext);
iznenađenje;
gađenje (fiz/psih/mor).