Natrag Mjere | Testovi
UPUTE | IZJAVA O KORIŠTENJU
Sadržaj ove stranice je intelektualno, autorsko djelo, koje je sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/03 97/07 80/11 125/11 141/13 127/14 62/17 96/18) neotuđivo.

Autor na ovoj stranici objavljene informacije stavlja na korištenje u osobne i ne komercijalne svrhe isključivo uz pravilno navođenje izvora (referenciranje istog). Uporaba objavljenih informacija u komercijalne svrhe, kao niti bilo kojeg dijela istih, bez eksplicitne dozvole autora, nije dozvoljena. Dozvolu za korištenjem u komercijalne svrhe možete zatražiti na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com.

Konstruktivne komentare i upite također možete slati na: bozidar.niksa.tarabic [at] gmail.com , uz napomenu da je sadržaj stranice u izradi te da isti nije namijenjen kao samo-stojeći već prati ranije održana predavanja. Nemojte očekivati da će objavljene informacije služiti kao više od podsjetnika. Hvala i nadam se da će Vam sadržaj stranice biti od koristi.

NAPOMENA
Bilješke služe kao podsjetnik i ilustrativnog su karaktera. Njihov sadržaj u ovom obliku nužno ne odražava značenje koje su imale u okviru održanog predavanja. Autor ne odgovara za tumačenja treće strane.
Za preuzimanje dijelova bilješki i drugog sadržaja ove stranice korisnici su dužni referencirati autora, a za detaljnija tumačenja i kontekstualizaciju intelektualnih tvorevina (vlasništva) drugih autora pročitajte izvornu literaturu.
Ovo je radni dokument. Neke će izjave biti referencirane naknadno. Ukoliko niste sigurni je li neki dio teksta izvorna tvorevina autora ilije preuzeta (tek je treba referencirati), pošaljite upit na mail.

Projektni management

Referenca: Tarabić, B. N. (2022). Projektni management. Bilješke. Preuzeto 30.1.2022. sa https://assessment.coach/archive/lecture_2022-01-29.php.

 • Koji je preduvjet mogućnosti postojanja ekonomije
 • stav vs ponašanje
 • ekonomija ljudskog ponašanja, bihevioralna ekonomija

O napredovanju i zapošljavanju…
Napredovanje na upravljačkim pozicijama privatnog sektora
Napredovanje na upravljačkim pozicijama javnog sektora
Tko ostaje?
 • onaj kome je dovoljno dobro (što god to značilo)
 • tko nema bolju ponudu
 • tko nema kompetencija za prijeći na bolju poziciju negdje drugdje

Piramidalna shema
 • nema preskakanja pozicija
 • veliki naglasak na proces (formalni naziv i opis radnog iskustva)
 • ocjena i formalni ishodi kolegija
 • mali naglasak na ishode (analiza ishoda)
 • stvarna provjera znanja i kompetencija
 • ograničeni resursi su radna mjesta, a ne radnici

Npr. lanci brze prehrane: od blagajnika (SSS), preko voditelja poslovnice do regionalnog menadžera
Koji je ključ uspjeha? – sustav je dovoljno dobro posložen da je bitno samo "ne zeznuti" previše
Psih. testiranje – "sveti gral psihologa"
Kako se poslodavac ponaša – kao da cijeni i vrednuje što? (lojalnost)
Već sada se krenuti infiltrirati u firme.
Teret zapošljavanja se prebacuje na tražitelje posla
 • nedovoljno definirani uvjeti natječaja i/ili potrebna znanja i kompetencije – zašto?
  • izgradnja baze kandidata
  • nekompetentan HR
  • PR strategija (ni ne čitaju prijave osim najboljih)
 • pretjerano definirani uvjeti natječaja i/ili potrebna znanja i kompetencije – zašto?
  • kompetentan HR
  • postoji osoba koja se želi zaposliti

Analiza radnog mjesta i vrednovanje rada zaposlenika
 • Popis radnih zadataka i vremena potrebnog za izvršavanje (realni uvjeti).
 • Ima li osoba intelektualnih kompetencija da obavi zadatke na razini na kojoj se to od nje očekuje.
 • Za one zadatke koje bi trebala biti sposobna obaviti.
  • Da li osoba zna obaviti predviđene radne zadatke?
  • Da li ta osoba stigne obaviti u predviđenom vremenskom roku (je li dovoljno efikasna)?
 • Hoćemo li joj reći koji je predviđeni vremenski rok?
 • Što kada istekne vrijeme za obavljanje nekog radnog zadatka?
 • Ostavlja li osoba posao nedovršen i prelazi li na drugi radni zadatak?
 • Kada da, a kada ne?
 • Ako da je li prvi zadatak uopće bio vrijedan utroška vremena?
 • Ima li osoba kompetencija da samostalno raspodjeli radno vrijeme
  • Hoćemo li osobi dati da sudjeluje u procjeni vremena potrebnog za izvršavanje radnog zadatka?
 • Je li rad koji osoba vrši vrijedan plaće koju prima?
 • Doprinosi li rad koji osoba vrši ostvarenju ciljeva organizacije?

Upravljanje projektima
 • Što sve može biti projekt?
 • eng. project
 • osobni razvoj
 • karijera
 • kolegij na fakultetu
 • Što je to projekt?
 • Stvarnost | Ograničenje | Pažnja | Cilj

 • Važnost granica (u životu)!
 • Granice projekta
 • trajanje
 • resursi (npr. monetarni, ljuski, tehnološki, sirovinski, procesni, itd.)
 • procesi
 • ishodi (ostvarivi, relevantni)

 • Planiranje projektne aktivnosti:
 • Zašto? (donositelji odluka: korist [problem, potreba]) Što? Kako?
 • ideja → razrada projektne ideje → rizici → modifikacija → re-evaluacija → ODLUKA

 • indikatori ishoda i indikatora uspjeha projekta
 • svrha, uspjeh, cilj, ishod

Usporedba svrhe, uspjeha, ciljeva i ishoda
 • metafizička komponenta - (percipirana)
  • svrha
  • uspjeh
 • mjerljiva komponenta
  • ciljevi
  • ishodi

Javni vs privatni sektor
 • Javni
  • korištenje prilika: osmišljavanje sadržaja i značenja (unutar zadanog okvira)
  • vrijednost (forma vs sadržaj)

 • Privatni
  • korištenje prilika, stvaranje novih prilika
  • vrijednost (forma vs sadržaj) i profit

Primjer financiranja visokog obrazovanja.
 • Tko su poduzetnici? Čime se bave?
 • Jeste li vi poduzetnici?

Poslovne uloge
"Poslovni" svijet
 • kreator, poduzetnik, investitor

 • kreator (sadržaja; radnik): usavršavanje, oglašavanje (točnog)#!
 • poduzetnik – socijalni kapital, informiranost, persuazija (misli, osjećaji, ponašanja)
 • investitor – monetarni kapital

 • Ne činjenje = propuštena prilika.
 • "Čekam svoj red".
 • Pareto princip
 • Matejev efekt (Merton, 1966)

 • Jer tko ima, njemu će se dati, i obilovat će; a tko nema, njemu će se još uzeti što ima. (Matej 25,29)
 • Kažem vam: svakome, koji ima, dat će se; a tko nema, njemu će se oduzeti, i ono što ima. (Luka 19,26)
 • Pitajte, dat će vam se; tražite, naći ćete; kucajte, otvorit će vam se. (Matej, 7,7)
 • Naime, tko ište dobija, tko traži taj nalazi, tko kuca otvorit će mu se. (Matej, 7,8)

Procjena poduzetničke ideje (Tarabić i sur. 2020):
Kontekst
 • Područje (poslovanja)
 • Vizija (smjernice)

Ograničenja
 • Unutarnja (problemi koji trebaju rješenja)
 • Vanjska (tržište, trendovi, itd.)

Poduzetništvo i preuzimanje rizika
Otkrivanje prilike i način implementacije:
 • Istraživanje i razvoj (unutar organizacije)
  • Inovacija
  • Unaprijeđenje

 • Praćenje istraživanja i razvoja (izvan organizacije)
  • Implementacija
  • Adaptacija

  Procjena prilike
  Rješenje
  • unutarnja – Rješava li neki problem?#!
  • vanjska – Odgovara li na neku potrebu?

  Primjenjivost
  • proizvodnja – Može li se proizvesti?
  • kongruentnost – Može li se uklopiti u postojeći sustav?
  • profit – Je li profitabilno?

  Obrazac za procjenu poduzetničke ideje: otvori
  Download: LINK